Menu Sluiten

Privacy – en Cookiebeleid

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van de website van Frankvanasch.com; "Food Masters".

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd het laatst op 20 November 2020 gewijzigd.

1.        Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
Food Masters hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat via de website van Food Masters persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt.

2.       Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
Food Masters is de verantwoordelijke voor de verwerking.

3.       Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om een profiel aan te maken en om u op de hoogte te houden

Food Masters verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich, bv. door de de aanmaak van een profiel op de website of door het inschrijven op onze nieuwsbrieven, vraagt om informatie te verstrekken over bepaalde thema’s en onderwerpen van de dossiers die Food Masters opvolgt, of om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, events enz. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de inschrijvingsprocedure.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw voornaam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw Gsm-nummer, uw taalvoorkeur en uw interesses.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

b. Om uw deelname aan een evenement te bevestigen

Als u wenst deel te nemen aan een evenement van Food Masters, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw deelname te registreren en om u een factuur te kunnen bezorgen.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw profielgegevens (als u een profiel heeft aangemaakt op de website van Food Masters), uw facturatiegegevens, gegevens in verband met uw maaltijdvoorkeur en alle andere (persoons)gegevens die u ons bezorgt.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst.

c. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Food Masters en alle andere (persoons)gegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Food Masters om u te informeren over haar activiteiten.

d. Voor het technisch en functioneel management van onze website

Food Masters kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen. Dit maakt het ons mogelijk de Food Masters-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers, aan uw behoeften aan te passen en sociale media-functionaliteiten aan te bieden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Food masters-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit doen we bv. aan de hand van cookies (cf. vraag 4. Welke cookies gebruikt Food masters?).

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van het gerechtvaardigde belang van Food Masters om haar website te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

4.       Welke cookies gebruikt Food Masters?

Tijdens een bezoek aan de Food masters-website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om onze website te verbeteren, om de website beter af te stemmen op uw behoeften en om sociale media-functionaliteiten mogelijk te maken. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert:

Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome
Cookievoorkeuren Safari

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan Google en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

5.       Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

6.       Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Food Masters kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Food Masters is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de Food Masters-website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Food Masters is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

7.       Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Food Masters worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos per e-mail (mail@frankvanasch.com) aan Food Masters richten. U kan uw gegevens eveneens online raadplegen en corrigeren via uw profielpagina. Om die gegevens te raadplegen en aan te passen, moet u zich aanmelden door uw e-mailadres en paswoord in te geven.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot mail@frankvanasch.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

error: Content is protected !!